๏ป?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ไบงๅ“ไป‹็ป-้’ๅฒ›ๅธธๅณฐๅฟซ้€Ÿๅท้—จๆœ‰้™ๅ…ฌๅ?/title> <style type="text/css"> #apDiv1 {position: relative;width:500; margin:0 atuo;} #apDiv2 {position: absolute;left:160px;top:-1px;width:90px;height:95px;z-index:1;background-color: #eeeeee;} #apDiv3 {position: absolute;left:300px;top:0px;width:90px;height:159px;z-index:1;background-color: #eeeeee;} .menu{background:#FFFFFF;color:#000000;border:1px #000000 solid;} .menu ul{margin:0;padding:0;width:180px;} .menu ul li{line-height:30px;list-style-type:none} .menu ul li a{ voice-family: "\"}\""; voice-family: inherit;width: 6.7em;/* Tantek-hack should only used if Internet-Explorer 6 is in standards-compliant mode */} .menu ul li a:link, .menu ul li a:visited{display:block;text-align: left; padding-left:10px; border-bottom :1px #999999 solid;border-top:1px #ffffff solid;color:#000000;text-decoration:none;} .menu ul li a:hover, .menu ul li a:active{background-color:#CC0000;color:#FFFFFF;} </style> <script type="text/javascript"> function MM_showHideLayers() { //v9.0 var i,p,v,obj,args=MM_showHideLayers.arguments; for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) with (document) if (getElementById && ((obj=getElementById(args[i]))!=null)) { v=args[i+2]; if (obj.style) { obj=obj.style; v=(v=='show')?'visible':(v=='hide')?'hidden':v; } obj.visibility=v; } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body bgcolor="#FFFFFF"> <table width="1000" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img src="images/toplogo.jpg" width="1000" height="134" border="0" usemap="#Map2" /></td> </tr> <tr> <td><img src="images/topdaohang.jpg" width="1000" height="38" border="0" usemap="#Map" /></td> </tr> <tr> <td> <div id="apDiv1"> <div id="apDiv2" class="menu" style="visibility:hidden;" onmouseover="MM_showHideLayers('apDiv2','','show')" onmouseout="MM_showHideLayers('apDiv2','','hide')"> <ul> <li><a href="gongsijianjie.htm" target="_blank">ๅ…ฌๅธฝŽ€ไป?/a></li> <li><a href="qiyewenhua.htm" target="_blank">ไผไธšๆ–‡ๅŒ–</a></li> <li><a href="hangyeqianjing.htm" target="_blank">่กŒไธšๅ‰ๆ™ฏ</a></li> </ul> </div> <div id="apDiv3" class="menu" style="visibility:hidden;" onmouseover="MM_showHideLayers('apDiv3','','show')" onmouseout="MM_showHideLayers('apDiv3','','hide')"> <ul> <li><a href="gongyetishengmen.htm" >ๅทฅไธšๆๅ‡้—?/a></li> <li><a href="kuaisuduijimen.htm"target="_blank">ๅ †็งฏ้—?/a></li> <li><a href="kuaisujuanmen.htm"target="_blank">ๅฟซ้€Ÿๅท้—?/a></li> <li><a href="toushimen.htm"target="_blank">็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></li> <li><a href="yingzhimen.htm"target="_blank">ผ‹ฌ่ดจ้ซ˜้€Ÿ้—จ</a></li> </ul> </div> </div> <span class="f14b"> <script type="text/javascript"> imgUrl1="#"; imgtext1="1" imgLink1=escape("#"); imgUrl2="#"; imgtext2="2" imgLink2=escape("#"); imgUrl3="#"; imgtext3="3" imgLink3=escape("#"); imgUrl4="#"; imgtext4="4" imgLink4=escape("#"); imgUrl5="#"; imgtext5="5" imgLink5=escape("#"); var focus_width=1000 var focus_height=198 var text_height=0 var swf_height = focus_height+text_height var pics=imgUrl1+"|"+imgUrl2+"|"+imgUrl3+"|"+imgUrl4+"|"+imgUrl5 var links=imgLink1+"|"+imgLink2+"|"+imgLink3+"|"+imgLink4+"|"+imgLink5 var texts=imgtext1+"|"+imgtext2+"|"+imgtext3+"|"+imgtext4+"|"+imgtext5 document.write('<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="'+ focus_width +'" height="'+ swf_height +'">'); document.write('<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="movie" value="http://juanmen.linkthink.net/focus.swf"><param name="quality" value="high"><param name="bgcolor" value="#F0F0F0">'); document.write('<param name="menu" value="false"><param name=wmode value="opaque">'); document.write('<param name="FlashVars" value="pics='+pics+'&links='+links+'&texts='+texts+'&borderwidth='+focus_width+'&borderheight='+focus_height+'&textheight='+text_height+'">'); document.write('<embed src="pixviewer.swf" wmode="opaque" FlashVars="pics='+pics+'&links='+links+'&texts='+texts+'&borderwidth='+focus_width+'&borderheight='+focus_height+'&textheight='+text_height+'" menu="false" bgcolor="#F0F0F0" quality="high" width="'+ focus_width +'" height="'+ focus_height +'" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />'); document.write('</object>'); </script> </span></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="200" bgcolor="#F8FCFF"><img src="images/chanpinjieshaozi.jpg" width="102" height="35" /></td> </tr> <tr> <td width="200" valign="top" bgcolor="#F8FCFF"><table width="140" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" style="font-size: 14px; color: #0000FF;"> <tr> <td><a href="gongyetishengmen.htm">โŠ™ๅทฅไธšๆๅ‡้—จ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="kuaisuduijimen.htm">โŠ™ๅ †ฟUฏ้—จ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="kuaisujuanmen.htm">โŠ™ๅฟซ้€Ÿๅท้—?/a></td> </tr> <tr> <td><a href="toushimen.htm">โŠ™็Žป็’ƒ้€่ง†้—?/a></td> </tr> <tr> <td><a href="yingzhimen.htm">โŠ™็กฌ่ดจ้ซ˜้€Ÿ้—จ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="donghua.htm">โŠ™ๅผ€ๅฏๆ–นๅผ?/a></td> </tr> </table> </td> <td width="800" valign="top"><table width="715" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0"> <tr> <td width="131" height="89" align="center" ><a href="images/toushimen/toushimen4.jpg"target="_blank"><img src="images/toushimen/toushimen4.jpg" width="131" height="89" /></a></td> <td width="131" height="89" align="center" ><a href="images/yingzhimen/yingzhimen1.JPG"target="_blank"><img src="images/yingzhimen/yingzhimen1.JPG" width="131" height="89" /></a></td> <td width="131" height="89" align="center" ><a href="images/toushimen/toushimen1.jpg"target="_blank"><img src="images/toushimen/toushimen1.jpg" width="131" height="89" /></a></td> <td width="131" height="89" align="center" ><a href="images/toushimen/toushimen2.jpg"target="_blank"><img src="images/toushimen/toushimen2.jpg" width="131" height="89" /></a></td> <td width="131" height="89" align="center" ><a href="images/toushimen/toushimen3.jpg"target="_blank"><img src="images/toushimen/toushimen3.jpg" width="131" height="89" /></a></td> </tr> <tr> <td align="center"><a href="toushimen.htm" >็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></td> <td align="center"><a href="toushimen.htm" >็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></td> <td align="center"><a href="toushimen.htm" >็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></td> <td align="center"><a href="toushimen.htm" >็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></td> <td align="center"><a href="toushimen.htm" >็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></td> </tr> <tr> <td width="131" height="89" align="center" ><a href="images/toushimen/toushimen5.jpg"target="_blank"><img src="images/toushimen/toushimen5.jpg" width="131" height="89" /></a></td> <td width="131" height="89" align="center" ><a href="images/toushimen/toushimen6.jpg"target="_blank"><img src="images/toushimen/toushimen6.jpg" width="131" height="89" /></a></td> <td width="131" height="89" align="center" ><a href="images/toushimen/toushimen7.jpg"target="_blank"><img src="images/toushimen/toushimen7.jpg" width="131" height="89" /></a></td> <td width="131" height="89" align="center" ><a href="images/toushimen/toushimen8.jpg"target="_blank"><img src="images/toushimen/toushimen8.jpg" width="131" height="89" /></a></td> <td width="131" height="89" align="center" ><a href="images/toushimen/toushimen9.jpg"target="_blank"><img src="images/toushimen/toushimen9.jpg" width="131" height="89" /></a></td> </tr> <tr> <td align="center"><a href="toushimen.htm" >็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></td> <td align="center"><a href="toushimen.htm" >็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></td> <td align="center"><a href="toushimen.htm" >็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></td> <td align="center"><a href="toushimen.htm" >็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></td> <td align="center"><a href="toushimen.htm" >็Žศ’ƒ้€่ง†้—?/a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color: #F2F2F2"><tr> <td align="center" height="10"></td> </tr> <tr> <td align="center">ๅœฐๅ€ๅQš้’ๅฒ›ๆตไบญไป™ๅฎถๅฏจ1619ๅ?้‚ฎ็ผ–:266108 ็”ต่ฏๅQ?532-66910636 ไผ ็œŸๅQ?532-66910329 ๆ‰‹ๆœบๅQ?3864249876</td></tr> <tr><td align="center">E-mailๅQšinfo@juanmen.com พ|‘ๅ€ๅQ?a href="http://www.lienph.icu" target="_blank">www.lienph.icu</a></td></tr> <tr><td align="center">ๆŠ€ๆœฏๆ”ฏๆŒ๏ผš<a href="http://www.linkthink.net" target="_blank">้’ๅฒ›่”็ง‘</a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <map name="Map" id="Map"> <area shape="rect" coords="68,10,105,39" href="http://www.lienph.icu/" /> <area shape="rect" coords="171,9,242,41" href="about.htm" onmouseover="MM_showHideLayers('apDiv2','','show')" onmouseout="MM_showHideLayers('apDiv2','','hide')"/> <area shape="rect" coords="310,9,384,40" href="introduce.htm" onmouseover="MM_showHideLayers('apDiv3','','show')" onmouseout="MM_showHideLayers('apDiv3','','hide')"/> <area shape="rect" coords="449,9,521,43" href="customer.htm" /> <area shape="rect" coords="592,12,665,47" href="question.htm" /> <area shape="rect" coords="745,10,819,50" href="contact.htm" /> </map> <map name="Map2" id="Map2"> <area shape="rect" coords="800,21,842,43" href="introduce.htm" /> <area shape="rect" coords="861,20,931,41" href="en/introduce-en.htm" /> </map> <a href="http://www.lienph.icu/"><span class="STYLE1">หซษซว๒ษฑบ์พ๘ีะ(ณฌืผ)</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <script language="javascript" type="text/javascript" src="js/qqz.js"></script> </html>